Följ oss på:

Spelregler

Poäng & Match

Matcherna spelas i set normalt till 11 och man måste vinna varje set med minst två poängs marginal. Man får poäng i egen serve.

Servaren fortsätter serva till dess laget förlorat bollen. I dubbel går därefter serven över inom laget och först när den andre servaren förlorat sin serve går serven över till motståndarna. Regeln har ett viktigt undantag. Det lag som börjar serva får bara en serve.

Poängställningen anges i nummerserier om tre – först anges servande lags poäng, därefter mottagande lags poäng och slutligen anges om det är servare ett eller två som har serven. Som exempel betyder 3-7-1 att servande lag har tre poäng, mottagande lag sju poäng och att servande lag ska serva med sin första servare.

Serve

Serven slås med underhandsslag. Servaren och i dubbel även partnern ska vara placerad bakom baslinjen och serven ska slås diagonalt in i serverutan på andra sidan nätet.

Retur och det tredje slaget

Varken servereturen eller slaget efter, det tredje slaget får slås på volley. Det innebär att mottagande lag måste låta bollen studsa innan de returnerar bollen och att servande lag måste låta returen studsa innan de slår bollen över nät. Efter returen får spelarna slå bollen antingen på volley eller efter en studs i marken.

Köket

På båda sidor om nätet ligger det s k ”köket”. Spelarna får inte gå in i köket om inte bollen studsat i köket först. Köket är alltså en ”non-volley zone”. I Pickleball går man som spelare därför inte närmare nät än till kökslinjen om det inte krävs för att slå över en boll som studsat i köket.

Regelboken

Om du vill ha riktigt bra koll på samtliga regler går dessa att läsa på Internationella Pickleballförbundets hemsida. Där hittar du också den officiella internationella regelboken på engelska. Internationella Pickleballförbundets hemsida hittar du här: ifpickleball.org